11 Februari 2010

Panduan Menjawab : Perayaan Tradisi kaum di Malaysia

Panduan yang saya lampirkan di bawah ini adalah panduan tepat untuk menjawab soalan Kertas Kerja Sejarah 2010 yang bertajuk Perayaan Tradisi kaum di Malaysia. Panduan menjawab ini penting kerana ianya memuatkan kesemua aspek hasil kajian pelajar dalam menjawab soalan Perayaan Tradisi kaum di Malaysia.

Berikut adalah panduan menjawab Perayaan Tradisi kaum di Malaysia.

KLIK UNTUK DOWNLOAD

KLIK UNTUK BACA SAHAJA

Read more...

KERJA KURSUS KAJIAN SEJARAH PMR 2010

TUGASAN SATU
Anda ditugaskan membuat kajian tentang satu perayaan tradisi kaum di Malaysia

a) Dokumentasikan fakta sejarah yang diperoleh daripada pelbagai sumber.
b) Tulis hasil kajian anda berdasarkan aspek di bawah:

Tajuk Kajian Perayaan tradisi kaum di Malaysia.

 • Senarai Kandungan
 • Senarai aspek kajian serta dicatatkan nombor halaman secara tertib.
 • Penghargaan :Penghargaan kepada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kerja kursus.
 • Objektif Kajian : Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan/iktibar/pengalaman kajian.
 • Kaedah Kajian : Menyatakan dan menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja.
Hasil Kajian :
1 Perayaan Tradisi:
- Nama perayaan/Nama lain
- Pihak/Etnik/Kaum yang terlibat
- Tarikh/Tempoh masa dirayakan
- Tujuan perayaan

2 Latar Belakang:
- Sejarah/Asal usul perayaan
- Upacara khusus dalam perayaan
- Individu yang mengetuai upacara khusus
- Tempat khusus sambutan dijalankan

3 Persiapan Sambutan Perayaan:
- Sebelum
- Semasa
- Selepas
- Peraturan/Pantang-larang/Amalan sampingan

4 Kesan Perayaan:
- Kekeluargaan
- Perpaduan
- Pelancongan
- Kebudayaan
- Peluang perniagaan
- Keagamaan/Kepercayaan
- Pengekalan tradisi
- Pendidikan/Pengetahuan
(Pilih mana-mana empat)

Rumusan
Unsur patriotisme yang diperoleh daripada kajian ini. Iktibar kepada diri calon, bangsa dan negara.

Lampiran
Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan. Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran yang disertakan.

Rujukan
Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul.

TUGASAN 2
Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan
unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.

Soalan : Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia?

Read more...

22 April 2009

Panduan Siapkan Folio Sejarah PMR 2009

Untuk memudahkan lagi pemahaman adik-adik untuk menyiapkan Folio Sejarah PMR 2009 ini, berikut adalah tips yang mudah untuk adik fahami. Tips ini melibatkan struktur sepenuhnya folio yang boleh membantu adik-adik mendapatkan markah yang baik dalam Folio Sejarah PMR 2009.

Good Luck!

1. Penghargaan
Penghargaan kepada:

a) Guru – sebutkan nama penuh
nyatakan sebab-sebab memberikan penghargaan kepadanya.

b) Ibu bapa – perlu sebut nama
Nyatakan sebab-sebab memberikan penghargaan kepada mereka.

c) Rakan-rakan - perlu sebut nama
Nyatakan sebab-sebab memberikan penghargaan kepada mereka.

d) Orang sumber - sebutkan nama penuh
Nyatakan sebab-sebab memberikan penghargaan kepada orang sumber tersebut.
Institusi

2. Objektif Kajian
a) untuk mengetahui lebih lanjut tentang bangunan bersejarah
b) menguasai teknik membuat kajian
c) berbangga terhadap warisan bangsa
d) mengumpul dan menyimpan maklumat berkaitan bangunan bersejarah

3. Kaedah Kajian

a) Kaedah kajian Penyelidikan Perpustakaan
( huraikan proses pelaksanaan / dapatan daripada proses kaedah)

b) Kaedah Menemu bual Orang Sumber
( huraikan proses pelaksanaan / dapatan daripada proses kaedah)

c) Kaedah Melayari internet
( huraikan proses pelaksanaan / dapatan daripada proses kaedah)


d) Kaedah Melawat tempat kajian
( huraikan proses pelaksanaan / dapatan daripada proses kaedah)

e) Kaedah Pemerhatian
( huraikan proses pelaksanaan / dapatan daripada proses kaedah)

4. Hasil Kajian (1)

Nama Bangunan : Kota A Famosa / Kota Melaka
L/Belakang
Asal-usul
Pengasas ( sekiranya ada )
Tarikh pembinaan

5. Hasil Kajian (2)
Lokasi
Tujuan Penubuhan bangunan
Kos pembinaan ( sekiranya ada)
Perasmian ( sekiranya ada )

6. Hasil Kajian (3)
Keistimewaan bangunan : Reka bentuk pelan
Bahan binaan
Pengubahsuaian (sekiranya ada)
Hiasan dalaman
Kegunaan dahulu dan sekarang
Cara pembinaan

7. Rumusan

 • Mengenal warisan tinggalan bangsa- supaya dapat dikekalkan menjadi kebanggaan rakyat
 • Mewujudkan semangat cinta akan khazanah Negara – supaya sama-sama memelihara warisan ini agar kekal selama-lamanya
 • memberikan kesedaran kepada generasi muda – agar menyedari bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai yang tinggi
 • sebagai pengajaran agar negara kita tidak akan dijajah lagi pada masa yang akan datang.

Read more...

Tips Siapkan Folio Sejarah PMR 2009

Berikut adalah tips-tips yang berguna dan fahami sebelum adik-adik menyiapkan Folio Sejarah PMR 2009. Tips ini penting agar adik-adik akan mendapat memikirkan apakah isi-isi penting yang perlu ada dalam folio itu. Ianya juga penting agar adik-adik tahu yang memerlukan penghuraian yang baik untuk mendapatkan markah yang penuh.

Good Luck!

TAJUK KAJIAN: BANGUNAN BERSEJARAH YANG DIPILIH OLEH CALON

KANDUNGAN: SENARAI ASPEK KAJIAN SERTA HALAMAN (MENTION THE KANDUNGAN PAGE INSIDE YOUR KANDUNGAN ALSO, FOR EXAMPLE, IF YOUR KANDUNGAN IS IN PAGE 2, THEN STATE INSIDE THAT THE KANDUNGAN IS IN PAGE TWO)

PENGHARGAAN: PENGHARGAAN KEPADA INDIVIDU SERTA INSTITUSI YANG TELAH MEMBANTU DALAM PELAKSANAAN KERJA KURSUS (MUST NAME 3 FRIENDS (NOT FAMILY) INSIDE HERE WITH THEIR FULL NAME, AND IC NUMBER. TEACHER'S NAME AND IC NUMBER. PARENTS/GUARDIAN NAME (BOTH) NAME AND IC NUMBER. NAME OF THE ORANG SUMBER.

OBJEKTIF KAJIAN: MUST STATE THREE OBJECTIVES IN 3 PARAGRAPHS

KAEDAH KAJIAN OK.

THIS IS IMPORTANT.. READ ON

THERE ARE A FEW TYPES, YOU MUST CHOOSE AT LEAST FOUR OF THE FOLLOWING:

1) Buku Ilmiah (reference book)
2) Orang Sumber (your informant)
3) Lawatan (recommended)
4) Dokumen (gambar, VCD,DVD, CAMERA, RADIO, TELEVISION)
5) Journal
6) Encyclopedia

Write down your kaedah in four paragraphs, elaborate them

6)HASIL KAJIAN

6.1 Nama Bangunan:

- Nama lain sekiranya ada

6.2 Latar Belakang:

- Asal Usul
- Pengasas
- Tarikh Pembinaan
- Lokasi
- Tujuan Pernubuhan bangunan
- Kos Pembinaan (sekiranya ada)
- Perasmian (sekiranya ada)

6.3 Keistimewaan bangunan:

- reka Bentuk Pelan
- Bahan Binaan
- Pengubahsuaian (sekiranya ada)
- Hiasan Dalaman
- Kegunaan dahulu dan sekarang
- Cara Pembinaan

RUMUSAN

Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji (must have) Iktibar Diri, bangsa dan negara

LAMPIRAN

Gambar, Peta (google earth not advised), dokumen lain (if you're doing VI, try to get a sample Sijil penghargaan from them) EVERY PHOTO OR MAP OR DOCUMENTS MUST HAVE CAPTIONS (e.g. a photo must have some description beside it)

RUJUKAN
:)


Sumber: http://forum.lowyat.net/topic/969276

Read more...

24 Mac 2009

Contoh Penghargaan Untuk Kerja Kursus Sejarah

Adakah adik-adik bermasalah dalam merakamkan penghargaan terhadap orang-orang tertentu yang telah banyak membantu adik-adik dalam menyiapkan kerja Kursus Sejarah atau kajian Geografi Tempatan adik-adik. Contoh penghargaan ini boleh dipakai dalam mana-mana jenis kerja kursus atau tugasan lain seperti Kemahiran Hidup dan sebagainya.


Penghargaan selalunya mengandungi 3 bahagian utama iaitu:
1. Pembukaan
2. Kredit: Nama-nama penyumbang atau penyokong
3. Penutup

Saya berpendapat adik-adik tentu tidak ada masalah dalam menyusun ayat untuk perenggan pembukaan dan penutup dalam penulisan penghargaan adik-adik. Namun untuk ruangan kredit, perlu disebutkan nama-nama orang yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam kajian adik-adik.

 • Secara langsung bermaksud orang yang terlibat dalam kajian kerja kursus ini iaitu cikgu, rakan-rakan sekelas, orang sumber, rujukan dan seumpamanya.
 • Secara tidak langsung ialah orang-orang yang membantu perkara-perkara yang mungkin menjadi faktor kejayaan atau mempermudahkan adik-adik dalam kerja kursus ini seperti memberi sokongan moral, kewangan, makanan, tempat tinggal dan sebagainya.
Sebelum adik-adik melihat contoh, berikut adalah asas-asas penulisan penghargaan yang mudah berdasarkan Teknik Acuan Ayat Amiene Rev. Untuk maklumat lanjut mengenai teknik acuan ini sila klik pada bahagian Karangan & Esei.

Adik-adik boleh mengisi ruangan kosong di dalam acuan ayat ini dengan nama orang-orang tertentu mengikut kesesuaian.

ACUAN AYAT KREDIT 1:
Kepada ________________ khususnya, yang telah banyak membantu dan memberikan kerjasama kepada saya dalam mencari bahan-bahan penting bagi digunakan dengan tujuan menyempurnakan kajian kursus ini.

ACUAN AYAT KREDIT 2:
Seinfiniti perhargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ______ selaku _____ saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan ___ ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan dapat menghasilkan satu ____ yang baik.

ACUAN AYAT KREDIT 3:
Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua ______ yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembikinan _______ ini.

Di bawah ini terdapat beberapa contoh yang boleh dijadikan panduan untuk adik-adik.

Contoh pembuka 1:
Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.

Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad s.a.w dan kepada ahli keluarganya, seterusnya kepada para sahabat baginda dan para tabi'n, para alim ulama sehinggalah kepada sekelian hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak langkah mereka.

Contoh kredit 1:
- Terima kasih yang amat terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik dan mengasuh saya dari kecil hinggalah ke hari ini dalam keta'atan kepada Allah s.w.t.

Contoh kredit 2:
Seterusnya kepada semua para asatizah dan guru-guru yang pernah dan yang masih mengajar saya.

Kepada Cikgu Amien yang telah banyak memberikan sokongan, galakan dan perangsang yang sepenuhnya kepada saya untuk meneruskan usaha menyudahkan kerja kursus ini.

Kepada sekalian guru-guru di bawah ini yang telah memberikan keizinan mereka untuk disiarkan hasil tulisan mereka di dalam laporan kerja kursus ini:
 • Cikgu Syamsul Hairi bin Saidi
 • Cikgu Mubin bin Mudin
 • Cikgu Mohd Tarmizi bin Omar
 • Cikgu Mohd Ridzuan bin Musa
 • Cikgu Mohd Amien bin Mohd Yasin
dan juga kepada asatizah-asatizah yg lain yang turut sama memberikan keizinan mereka.

Kepada pihak Pentadbiran Sekolah Sukan Bandar Penawar khususnya, yang telah banyak membantu dan memberikan kerjasama kepada saya dalam mendapatkan surat kelulusan untuk melakukan kajian di tempat kajian.

Contoh kredit 3:
Seterusnya kepada sekelian muslimin dan muslimat yang telah membantu menjayakan kerja kursus ini.

Contoh Kredit 4:
Seinfiniti perhargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Amien selaku penyelia kerja kursus saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan dapat menghasilkan satu kerja kursus yang baik. Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua penduduk Kampung Selamat yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembikinan kerja kursus ini.

Contoh penutup 1:
Semoga Allah s.w.t. memberikan ganjaran pahala yang besar kepada semua hamba-hamba-Nya yang sentiasa membantu dalam menegakkan agama-Nya. Amin.

Contoh penutup 2:
Tidak lupa juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak memberi sokongan dan dorongan disamping idea-idea yang bernas pada masa saya ketandusan idea seperti Zantinita, Nurhidayati, Mohd Asri, Wei Sum dan juga mana-mana nama lagi yang mungkin terlibat. Terima kasih sekalung budi.

Contoh Penghargaan Ringkas:
Syukur kepada Tuhan sekalian alam, kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah saya menyiapkan Kajian Geografi Tempatan ini.

Kejayaan semua usaha ini sangat bergantung kepada sokongan dan kerjasama semua rakan-rakan terutama

Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa memberikan sokongan kepada Penerbit UTM selama ini.

Penghargaan khusus dirakamkan kepada __________________ yang telah mendidik UTM dengan jayanya selama lapan tahun sehinggalah saya mengambil alih tugas ini pada 1 November 2005.

Contoh Penghargaan Ringkas 2:
Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya, Kajian Geografi Tempatan/Kerja Kursus Sejarah dapat disiapkan tepat pada masanya. Dalam menyiapkan buku ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak.

Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. David K.Bassett, bekas Pengarah, Pusat Kajian Asia Tenggara di University of Hull, England, kerana bimbingan dan teguran yang sangat berharga semasa membuat kerja kursus ini.

Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas 3 Olimpik yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk me.

Saya juga terhutang budi kepada Public Record Office, Kew serta Perpustakaan Tun Seri Lanang, UKM atas kerjasama yang diberi kepada penulis semasa menjalankan penyelidikan.

Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Amien kerana sanggup berkorban meluangkan masa untuk menyemak hasil kerja kursus saya ini.

Sekian, terima kasih.

Sumber: http://dukeamienerev.blogspot.com/2006/11/contoh-penghargaan-untuk-kerja-kurus.html )

Read more...